V oblasti katastru nemovitostí nabízíme v rámci naših služeb poradenství, které Vám pomůže se v této problematice lépe zorientovat. V této oblasti máme dlouhodobé zkušenosti a jelikož se často jedná o značně komplikované záležitosti spojené se správou a vedením katastru, které pro běžného občana nebo organizaci nemusí být zcela srozumitelné, jsme připraveni Vám pomoci.

V rámci našich služeb Vám nabízíme také kompletní právní služby a poradenství nejen v oblasti katastru nemovitostí. Zajistíme Vám sepsání smluv (např. kupních, darovacích, o zřízení či zrušení věcného břemene a práva stavby) a dalších listin, sepsání i podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zastupování před katastrálním úřadem. Samozřejmostí je využití advokátní úschovy a ověřování podpisů na listinách (tzv. prohlášení o pravosti podpisu).