Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu do katastru nemovitostí

Docx
pdf

Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby

Docx
pdf

Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena

Docx
pdf

Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena

Docx
pdf