Hledáte-li informace z oblasti katastru nemovitostí nebo potřebujete-li nahlédnout do katastru nemovitostí, najít příslušný katastrální úřad a pracoviště nebo formulář pro zápis do katastru nemovitostí, využijte některý z následujících odkazů.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Komplexní informace z resortu katastru nemovitostí

WEB: www.cuzk.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální - formuláře

Formuláře ČÚZK nejen k podání pro katastr nemovitostí (např. formuláře pro zápis, změnu či výmaz údajů v katastru nemovitostí)

WEB: www.cuzk.cz

Nahlížení do katastru nemovitostí

Bezplatné informace o parcelách, budovách, bytových jednotkách, katastrální mapa a další aktuální data katastru nemovitostí

WEB: nahlizenidokn.cuzk.cz

Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Placená služba umožňující registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům katastru nemovitostí

WEB: www.cuzk.cz

Katastrální úřady

Seznam katastrálních úřadů a pracovišť

WEB: www.cuzk.cz

Katastrální území

Seznam všech katastrálních území v České republice rozdělených podle krajů

WEB: www.cuzk.cz

Geoportál ČÚZK

Mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

WEB: geoportal.cuzk.cz

Portál veřejné správy

Souhrnné informace z oblasti veřejné správy

WEB: portal.gov.cz

Portál státní správy

Souhrnné informace z oblasti státní správy

WEB: www.statnisprava.cz

Adresy v České republice

Seznam všech adres v České republice rozdělených podle obcí a ulic

WEB: www.mvcr.cz

PSČ v České republice

Seznam všech PSČ v České republice rozdělených podle obcí

WEB: www.psc.cz