Nabízíme komplexní nabídku geodetických prací a služeb zejména v oblasti katastru nemovitostí pro jednotlivce, malé i velké investory, projektanty, stavební firmy, ale i pro pozemkové úřady, obce i kraje a správce inženýrských sítí.

 

Mezi naše služby patří zejména:

 • vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení a scelení pozemků
 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení staveb (nových, rozestavěných či přístaveb)
 • vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene (např. práva chůze a jízdy přes část cizího pozemku, vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek atd.)
 • vyhotovení geometrických plánů pro upřesnění hranice pozemků
 • vyhotovení geometrických plánů pro obnovení parcel vedených ve zjednodušené evidenci
 • vytyčení hranic pozemků
 • účelové mapování (polohopis výškopis) jako podklad pro projekt
 • měření GNSS (GPS)
 • snímkování bezpilotním leteckým prostředkem (UAV)
 • budování polohových bodových polí
 • jednoduché i komplexní pozemkové úpravy
 • vyhotovení digitální katastrální mapy
 • nivelace
 • služby ÚOZI
 • zprostředkování právních služeb
 • zjišťování vlastnických vztahů k pozemkům
 • odborné konzultace a poradenství pro jednání na katastrálním úřadě a při pořizování všech zákonem stanovených dokladů pro zápis a vklad do katastru nemovitostí