Pro investory a projektanty jsme schopni nabídnout kompletní služby spojené s katastrem nemovitostí a individuálními potřeby zákazníka.

V této oblasti nejčastěji provádíme:

  • Zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt rodinného domu
  • Účelové mapy pro velkou bytovou a rezidenční výstavbu
  • Zajištění podkladů pro územně plánovací dokumentaci
  • Vyhotovení vlastnických map
  • Digitalizace mapových a grafických podkladů
Podklady pro projekty