V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) tímto informujeme, jako správce osobních údajů za účelem vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků a dalších geodetických prací, že osobní údaje získáváme a zpracováváme na základě právního důvodu plnění smlouvy za účelem geodetických prací a služeb s tím spojených a na základě právního důvodu oprávněného zájmu za účelem pozvánky na vytyčení hranic pozemků, příp. zaslání novoročního přání atp.

Zpracování provádíme max. v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to v každém konkrétním případě dle potřeby, která je nutná pro výše uvedené účely.

Osobní údaje poskytujeme pouze externí účetní v rozsahu a míře nutné k plnění našich zákonných daňových povinností. Osobní údaje neposkytujeme dalším třetím stranám.

Osobní údaje uchováváme po zákonnou dobu pro uchování účetních dokladů a po dobu 3 let pro účely reklamace, tisků ověřených kopií geometrických plánů a vyhotovení navazujících geometrických plánů.

Subjekty osobních údajů mají právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování a dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Cookies a zásady používání v prohlížeči

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Cookies jsou malé datové soubory tvořený písmeny a číslicemi, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně.

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zcela zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Druhy používaných cookies:

  1. Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
  2. Analytické a marketingové cookies – Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Pro použití těchto druhů Cookies je nutný souhlas.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.