Stavební úřad je místně příslušný pro obce:

  • Valtice
  • Hlohovec
  • Úvaly u Valtic